Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-01-25, XXIII Zs 147/21 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 147/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący:SSO Anna Gałas Protokolant: Weronika Żołdak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2022 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykonawcy (odwołującego) (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 2827/21 1. oddala skargę; 2. zasądza od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sędzia Anna Gałas Sygn. akt: XXIII Zs 147/21 UZASADNIENIE Zamawiający Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. (dalej też: zamawiający) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie beneficjenta poddziałania 1.1. "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28