Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-11-29, XXIII Zs 91/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 91/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Andrzej Kubica || Protokolant: || Karolina Szymońska || po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z udziałem: przeciwnika skargi - Zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. uczestników postępowania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S., (...) Spółki Akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 28 czerwca 2021 r., sygn. akt KIO 1475/21 1. oddala skargę, 2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Andrzej Kubica UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza w pkt 1 uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu - (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. - unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenie z postępowania wykonawcy (...) Spółka z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28