Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-01-26, KIO 55/22

Sygn. akt: KIO 55/22 WYROK z dnia 26 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Członkowie: Magdalena Grabarczyk Beata Konik Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie dnia 25 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 10 stycznia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia CIVIS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach oraz CIVIS Polska CDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego "PKP Intercity" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego i: - zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy), stanowiącą koszt poniesiony przez Odwołującego z tytułu zastępstwa przed Izbą. Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz...

Przykładowe fragmenty dla hasła 108

1   -   z Postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy

2   -   a) w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy

3   -   za przestępstwo określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 i

+13 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28