Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-13, KIO 2189/21

Sygn. akt: KIO 2189/21 WYROK z dnia 13 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lipca 2021 r. przez wykonawcę Anmaro Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Na Skały 1B (35-321 Rzeszów) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 24 (45-701 Opole) przy udziale wykonawcy P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Światowida 47b lok. 22 (03-144 Warszawa), zgłaszającego przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz dokonanie czynności badania i oceny ofert w postepowaniu. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Anmaro Sp. z o.o. z siedzibą w ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28