Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-16, KIO 2146/21

Sygn. akt: KIO 2146/21 WYROK z dnia 16 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: A2 Customer Care sp. z o.o. ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 53-328 Wrocław (Lider Konsorcjum), HUBSAPA sp. z o.o, ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa (Członek Konsorcjum) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów przy udziale przystępującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Euvic Solutions S.A. Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa (Lider Konsorcjum), S&T SERVICES POLSKA Sp. z o.o., ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa (Członek Konsorcjum) po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego Konsorcjum: A2 Customer Care sp. z o.o. ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 53-328 Wrocław (Lider Konsorcjum), HUBSAPA sp. z o.o, ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa (Członek Konsorcjum) i: 2.1. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28