[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Protokolant Hanna Łupińska w sprawie z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę oraz z powództwa interwenienta głównego Syndyka masy upadłości H. Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w W. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. i P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 28 października 2021 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 1 października 2018 r., sygn. akt I AGa (...), uchyla zaskarżony wyrok w punktach I, II i III (pierwszym, drugim i trzecim) i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w (...), pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powód Bank (...) S.A. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej P. Sp. z o.o. w G. (dalej - "pozwana", "skarżąca" lub "P.") kwoty 26 275 140 zł z odsetkami ustawowymi na podstawie umowy przelewu ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28