ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych [sygnatura ukryta] Działając w imieniu .........., w odpowiedzi na Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych z dnia .... niniejszym zgłaszam udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych organizowanych przez ......, których przedmiotem jest .......... Zgłaszający: Nazwa ............................................................................................................. Adres ............................................................................................................. Tel. ...................................................... e-mail............................................... Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów: Imię i nazwisko .................................................................................................. Funkcja ................................................................................................................ Tel. ....................................................... e-mail................................................... W związku ze Zgłoszeniem do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oświadczam, iż: 1. jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego, na dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie[footnoteRef:1]; [1: Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Zgłaszającego składany jest w przypadku, gdy Zamawiający wymaga jego przedłożenia. ] 2. zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych i w całości akceptuję jego postanowienia; 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Wstępnych Konsultacji Rynkowych lub Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego ww. Konsultacje dotyczą[footnoteRef:2]; [2: ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28