OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

[sygnatura ukryta] ZAMAWIAJĄCY: ........................ [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON] DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: ........................... [nazwa Zamawiającego, adres] Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................... [imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail] Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: "Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ..........". I. PODSTAWA PRAWNA Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ..........[footnoteRef:1]. [1: Wskazać przedmiot zamówienia.] 2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresie ..........[footnoteRef:2]. [2: Wskazać zakres; celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie informacji przez Zamawiającego w celu przygotowania postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28