Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-30, KIO 3648/21

Sygn. akt: KIO 3648/21 WYROK z 30 grudnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie 30 grudnia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 grudnia 2021 roku przez odwołującego: Elmo S.A. z siedzibą w Żelkowie Kolonii, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy udziale wykonawcy Atrem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy orzeka: 1. Odrzuca odwołanie w zakresie zarzutu oznaczonego literą B, tj. zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 128 ust. 1 Pzp przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na wezwaniu odwołującego do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: Elmo S.A. z siedzibą w Żelkowie Kolonii i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 4 184 zł 90 gr (cztery tysiące sto złotych 90/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła enea

1   -   w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Enea Operator Sp. z o.o

2   -   i e n i e Enea Operator Sp. z o.o

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28