Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-01-03, KIO 3628/21

Sygn. akt: KIO 3628/21 WYROK z dnia 3 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Aneta Mlącka Marzena Ordysińska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawcę: FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie przy udziale wykonawcy: ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę: FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od wykonawcy: FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz zamawiającego: Zarządu Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony ...

Przykładowe fragmenty dla hasła termin zgłoszenia roszczeń z gwarancji

1   -   wadium wystąpiłoby w ostatnim dniu terminu związania ofertą, co świadczy o nieprawidłowości gwarancji; 2. art. 128 ust. 1 w zw. z art. 115 ust. 1 pkt

2   -   wspomnieć dodatkowo, że w przypadku gwarancji przedłożonej przez Konsorcjum POWER, z treści której wynika możliwość zgłoszenia roszczeń za pomocą poczty elektronicznej, przedstawiciel

3   -   pośrednictwem tej poczty do końca terminu ważności gwarancji, do godz. 23:59 złożyć roszczenie o wypłatę kwoty wadium i roszczenie takie zostanie zaspokojone (art. 61

+202 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28