[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - (...) Parku Narodowego przeciwko D. Z. i O. S. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 maja 2021 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt XV Ca (...), 1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, 2) zasądza od powoda na rzecz pozwanych po 1350 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, łącznie 2700 (dwa tysiące siedemset) zł. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 27 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w P. ustalił cenę bliżej opisanej nieruchomości na kwotę 472 000 zł., uznał za bezskuteczny wobec Skarbu Państwa, na rzecz którego działa powód (...) Park Narodowy, zapis umowy sprzedaży tej nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 3 września 2018 r. między pozwaną D. Z. jako sprzedającą i pozwaną O. S. jako kupującą, w zakresie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości na kwotę 600 000 zł i orzekł o kosztach postępowania. Wskutek apelacji pozwanych, Sąd Okręgowy w P. zmienił zaskarżony ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28