[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówAlicja Teresa Ochmańska Arbitrzy:Stanisława Maria Adamczyk Wojciech Babiarczuk ProtokolantFilip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07.02.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Budowlane MODEH Sp. z o.o., Szczecin, ul. Mieszka I - go 82/83 od oddalenia przez zamawiającego Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, ul. Janosika 8 protestu z dnia 13 stycznia 2006 r. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Budowlane MODEH Sp. z o.o., Szczecin, ul. Mieszka I - go 82/83 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 203 zł 59 gr (słownie: trzy tysiące dwieście trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Budowlane MODEH Sp. z o.o., Szczecin, ul. Mieszka I - go 82/83 2) dokonać wpłaty kwoty 1 500 zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przez Przedsiębiorstwo Budowlane MODEH Sp. z o.o., Szczecin, ul. Mieszka I - go 82/83 na rzecz Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, ul. Janosika 8 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz...

Przykładowe fragmenty dla hasła referencje powinny zawierać

1   -   sytuacji, gdy z załączonych tzw. referencji nie wynikała wartość wykonanych robót

2   -   pozycji wykazu Odwołujący załączył wymagane referencje. Odnośnie pozycji 4 wykazu Zespół Arbitrów stwierdza, że referencje nie zawierają daty wykonania robót, natomiast podana

3   -   w wykazie i wskazanych w referencji, a mianowicie Odwołujący w wykazie

+13 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28