Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2021-07-02, III CSKP 82/21

Sygn. akt III CSKP 82/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) w sprawie z powództwa S. sp. z o.o. w T. przeciwko Gmina Ł. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 2 lipca 2021 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt I AGa (...), 1) uchyla zaskarżony wyrok w części zmieniającej wyrok Sądu Okręgowego w K. z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt VII GC (...) (punkt 1) oraz orzekającej o kosztach postępowania apelacyjnego (punkt 2) i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w (...), 2) odrzuca skargę kasacyjną w pozostałej części, 3) pozostawia Sądowi Apelacyjnemu w (...) rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powódka S. sp. z o.o. z siedzibą w T. wniosła o zasądzenie od pozwanej Gminy Ł. kwoty 363 333,08 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29 czerwca 2015 r. tytułem dalszej części wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane. Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2017 Sąd Okręgowy w K. oddalił powództwo i obciążył powoda kosztami postępowania. Wyrokiem z dnia...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28