Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-12-27, XXIII Zs 39/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 39/21 XXIII Zs 40/21 POSTANOWIENIE Dnia 27 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Bernard Litwiniec || po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym skargi zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z udziałem przeciwnika skargi wykonawcy Związku (...) w W. oraz wykonawców: (...) sp. z o.o. Biura (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o. (...) S.A. (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o. (...) s.a. w sprawie Sygn. akt XXIII Zs 39/21 na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego zawarte w pkt V wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt KIO 3143/20 1. zmienia pkt V wyroku w te sposób, że kosztami postępowania w sprawie obciąża zamawiającego (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz odwołującego Związek (...) w W. po połowie, w pkt 1.2 zasądza od zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz odwołującego Związku (...) w W. 7 500 (siedem tysięcy pięćdziesiąt) zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego, 2. znosi między skarżącym (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i przeciwnikiem skargi Związkiem (...) w W. koszty postępowania skargowego. w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28