[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 5 stycznia 2022 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 13 grudnia 2021 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej z 1 grudnia 2021 r. w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie "usługi odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych świadczonej dla SPZOZ w Gryficach" Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Marzena Ordysińska Anna Osiecka wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego do informacji o wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zasługują na częściowe uwzględnienie. Uzasadnienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 1 grudnia 2021 r. zakończył kontrolę uprzednią postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "usługę odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych świadczoną dla SPZOZ w Gryficach", prowadzonego przez zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach w trybie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28