Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-20, KIO 3555/21

Sygn. akt: KIO 3555/21 WYROK z dnia 20 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Skamex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawcy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zabrzu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu, w zakresie pakietu 35 poz. 23: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty wykonawcy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zabrzu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 2. Kosztami postępowania obciąża Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 107 ust. 4

1   -   Sp. z o.o.; 2) art. 107 ust. 2 i 4 w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez uznanie

2   -   Zamawiający wezwał Przystępującego, na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp, do wyjaśnienia wątpliwości

3   -   przedmiotowego środka dowodowego na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Podkreślić należy

+39 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28