Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-16, KIO 3522/21

Sygn. akt: KIO 3522/21 WYROK z dnia 16 grudnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Wiślica przy udziale wykonawcy B. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny B. B. w Słupii zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Gminie Wiślica unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie ofert wykonawcy B. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny B. B. w Słupii oraz wykonawcy LUG Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) i art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych; 2. kosztami ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta niezgodna z warunkami zamówienia

1   -   1 pkt 5 w zw. z art. 7 pkt 29 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego, mimo iż oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia; 5. art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 7 pkt 29 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty LUG, mimo iż oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania

2   -   C dla oprawy Urbino LED z diodami DURIS, było nieuprawnione. Wobec powyższego oferta Przystępującego oraz oferta wykonawcy LUG winny zostać odrzucone. Ofertyniezgodne z warunkami zamówienia, a wykonawcy wezwani przez Zamawiającego

3   -   1 pkt 5 w zw. z art. 7 pkt 29 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia ofert Przystępującego i wykonawcy LUG, mimo iż te ofertyniezgodne z warunkami zamówienia. Przywołując treść ww. regulacji Izba wskazuje, iż zgodnie z art. 16 ustawy Pzp zamawiający

+161 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28