Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-11-30, KIO 3373/21

Sygn. akt: KIO 3373/21 WYROK z dnia 30 listopada 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 listopada 2021 r. przez wykonawcę A... Spółka Akcyjna w R. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy udziale wykonawcy S... Spółka Akcyjna w R., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Województwu Podkarpackiemu - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, ujawnienie wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny złożonych przez wykonawcę S... Spółka Akcyjna w R. i dokonanie ponownej oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę A... ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28