[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 17 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 grudnia 2021 r. w Warszawie wniosku z dnia 14 grudnia 2021 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze wniesionego 14 grudnia 2021 r. przez zamawiającego: Gminę Somonino w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2021/2022 (nr postępowania W3.271.2.23.2021.JB) postanawia: odmawia uchylenia zakazu zawarcia umowy. U z a s a d n i e n i e Gmina Somonino (dalej: "Zamawiający"), w związku z wniesionym 9 grudnia 2021 r. przez wykonawcę: F.H.U. WEDA M. D. z siedzibą w Szymbarku, odwołaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2021/2022, na podstawie art. 578 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - "ustawa Pzp" złożyła wniosek o uchylenie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28