Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-08-17, XXIII Zs 75/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 75/21 POSTANOWIENIE Dnia 17 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, w składzie: Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego - (...) w O., odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum : A. J. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) (lider konsorcjum), T. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) (partner konsorcjum), przy udziale - wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum : W. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług (...) (lider konsorcjum),(...) sp. z o.o. w O. (uczestnik konsorcjum), którzy uczestniczyli w postępowaniu odwoławczym jako przystępujący po stronie zamawiającego, na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: A. J. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) (lider konsorcjum), T. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) (partner konsorcjum), od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 13.05.2021 r., sygn. akt KIO 934/21 postanawia: 1. umorzyć ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28