Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-11-23, XXIII Zs 99/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 99/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant: Dominika Borden po rozpoznaniu w dniu 25 października 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Skarb Państwa-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w W. odwołującego : (...) S.A. we W. przy udziale przystępującego : wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) sp. z o.o. w W., Z. U. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) z siedzibą w M., (...) sp. z o.o. w W. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego na skutek skargi przystępującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 7.07.2021 r., sygn. akt KIO 1640/21 1. oddala skargę, 2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) sp. z o.o. w W., Z. U. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) z siedzibą w M., (...) sp. z o.o. w W. na rzecz (...) S.A. we W. 12 517 zł (dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28