Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-10-11, KIO 2597/21

Sygn. akt: KIO 2597/21 WYROK z dnia 11 października 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Aneta Mlącka Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 września 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum w składzie: (1) DSV Air & Sea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Duchnicach oraz (2) Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu z siedzibą w Wałczu przy udziale wykonawcy K. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maxi Cargo K. T. z siedzibą w Swarzędzu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności z 23 sierpnia 2021 roku polegającej na wezwaniu Odwołującego do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału dotyczącego doświadczenia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła sumowanie doświadczenia konsorcjum

1   -   w postępowaniu przedstawił dla lidera konsorcjum (DSV Air & Sea Sp. z o.o.) całe wymagane doświadczenie na potrzeby spełnienia warunku udziału

2   -   warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia wykonawcy powinien być spełniony samodzielnie przez danego członka konsorcjum, który wykona usługi, do realizacji, których omawiane doświadczenie jest niezbędne. W tym sensie

3   -   iż każdy z Wykonawców - członków konsorcjum Odwołującego, skoro będzie wykonywał usługi, winien wykazać się doświadczeniem przedstawiając wykaz wykonanych usług przez każdego z członków konsorcjum. Czyli każdy z wykonawców - członków konsorcjum - winien przedstawić Odwołujący złożył wniosek

+106 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28