Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-11-08, KIO 3107/21 premium

Sygn. akt KIO 3107/21 WYROK z dnia 8 listopada 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 października 2021 r. przez wykonawcę L... Spółka Akcyjna z siedzibą w S. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutu wskazanego w pkt 1 oraz w pkt 2 odwołania, wobec uwzględnienie przez Zamawiającego wyżej wskazanych zarzutów. 2. Uwzględnia odwołanie w pozostałym zakresie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie modyfikacji postanowień treści specyfikacji warunków zamówienia przez: 2.1. wykreślenie projektowanego postanowienia umowy z § 9.2. wzoru umowy w całości, 2.2. wykreślenie projektowanego postanowienia umowy z § 9.3. wzoru umowy w całości, 2.3. wykreślenie projektowanego postanowienia umowy z § 9.4. wzoru umowy w całości, 2.4. wykreślenie projektowanego postanowienia umowy z § 9.5. wzoru umowy w całości, 2.5. wykreślenie projektowanego postanowienia ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28