[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Beata Janiszewska (przewodniczący) SSN Marcin Krajewski SSN Jacek Widło (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kryszkiewicz w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w K. przeciwko J. Spółce Akcyjnej w J. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 17 września 2021 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt V AGa (...), 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od pozwanej J. Spółki Akcyjnej w J. na rzecz powoda Syndyka Masy Upadłości T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w K. kwotę 8100 (osiem tysięcy sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE W sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w K. przeciwko J. Spółce Akcyjnej w J. o zapłatę, Sąd Okręgowy w G. wyrokiem z 7 grudnia 2017 r., X GC (...): 1) zasądził od pozwanej J. Spółki Akcyjnej w J. na rzecz powoda Syndyka Masy Upadłości T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28