[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2021

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 1 grudnia 2021 r.(*) Odwołanie - Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Zamówienia publiczne - Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu - Wniosek o zawieszenie wykonania - Pilny charakter - Poważna i nieodwracalna szkoda W sprawie [sygnatura ukryta] P(R) mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 57 akapit drugi statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 31 lipca 2021 r., Inivos Ltd, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), Inivos BV, z siedzibą w Rotterdamie (Niderlandy), które reprezentuje R. Martens, avocat, strony wnoszące odwołanie, w której drugą stroną postępowania jest: Komisja Europejska, którą reprezentują B. Araujo Arce oraz M. Ilkova, w charakterze pełnomocników, strona pozwana w pierwszej instancji, WICEPREZES TRYBUNAŁU, po wysłuchaniu rzecznika generalnego M. Szpunara, wydaje następujące Postanowienie 1 W swoim odwołaniu Inivos Ltd i Inivos BV wnoszą o uchylenie postanowienia prezesa Sądu Unii Europejskiej z dnia 21 maja 2021 r., Inivos i Inivos/Komisja (T-38/21 R, niepublikowanego, zwanego dalej "zaskarżonym postanowieniem", EU:T:2021:287), w którym Sąd oddalił ich wniosek o zawieszenie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28