[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 30 września 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 września 2021 r. przez wykonawcę Kancelaria Adwokacka - Adwokat R.Z., ul. Sienna 10/4, 40-544 Katowice, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, przy udziale wykonawców: 1) J.J.-Z. Kancelaria Adwokacka, ul. Sienna 10/4, 40-544 Katowice, 2) Kancelaria Adwokacka Adwokat M.C.-Z., ul. Dąbrowskiego 58/4, 41-500 Chorzów, 3) Kancelaria Adwokacka A.Z.-P., ul. Sienna 10/4, 40-544 Katowice, 4) KKP K.K.P. Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska, Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 462 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w zakresie, w jakim zarzut ten odnosi się do ofert wykonawców: J.J.-Z. Kancelaria Adwokacka, Kancelaria Adwokacka Adwokat M.C.-Z. oraz Kancelaria Adwokacka A.Z.-P.. 2. uwzględnia odwołanie...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes w unieważnieniu postępowania

1   -   odwołującego, zgodnie z którym jego interes polega na tym, że w wyniku uwzględnienia odwołania, zamawiający być może będzie zmuszony do unieważnienia postępowania w częściach, w których odwołujący nie złożył ofert

2   -   ubiegać się o te zamówienia w kolejnym wszczętym postępowaniu. Na interes w unieważnieniu postępowania i wszczęciu kolejnego wskazywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11.05.2017 r. w sprawie C-131/16 Archus et Gama, w którym stwierdzono, że "dyrektywę 92/13 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak ta rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono

3   -   zamawiającego do złożenia wyjaśnień jedynie w części nr 18 i 26 postępowania, tj. w tych częściach, w których odwołujący nie ma interesu we wniesieniu odwołania i dlatego odwołanie zostało w zakresie tych części oddalone. Natomiast w części nr 14, w której odwołujący złożył ofertę, a zatem ma interes we wniesieniu odwołania, ww. wykonawca nie był jeszcze w ogóle wzywany do złożenia wyjaśnień

+221 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28