Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-08-25, XXIII Zs 57/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 57/21 POSTANOWIENIE Dnia 25 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Sylwia Paschke || Protokolant: || protokolant Dominika Borden || po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi Gminy S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 26 marca 2021 r., sygn. akt KIO 562/21 na skutek cofnięcia skargi postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić skarżącemu Gminie S. ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 11 250 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ) tytułem połowy opłaty sądowej uiszczonej od skargi w sprawie KIO 562/21; 3. zasądza na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S. 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym. sędzia Sylwia Paschke...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28