Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-09-08, XXIII Zs 58/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 58/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || || Protokolant: || sędzia Bernard Litwiniec || || Dominika Borden || po rozpoznaniu w dniu 1 września 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Zarządu Dróg Miejskich w G. oraz wykonawców (...) Sp. z o.o. w P. i Z. Z. zgłaszającego przystąpienie do postępowania po stronie zamawiającego na skutek skargi wykonawcy (...) Sp. z o.o. w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 marca 2021 r. sygn. akt KIO 476/21 1. oddala skargę, 2. zasądza od (...) Sp. z o.o. w P. na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w G. 7 500 (siedem tysięcy pięćset) zł tytułem kosztów postępowania skargowego. Bernard Litwiniec Sygn. Akt XXIII Zs 58/21 UZASADNIENIE Wyrokiem z 24 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako: KIO, Izba) oddaliła odwołanie wniesione przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Dróg Miejskich w G., przy udziale po stronie zamawiającego wykonawcy Z. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28