Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-10-19, XXIII Zs 98/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 98/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant : Weronika Banach po rozpoznaniu w dniu 23 września 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Spółka (...) S.A. w B. odwołującego : wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: J. R., (...) sp. z o.o. w C. przy udziale wykonawcy : (...) sp. z o.o. w C. na skutek skargi (...) sp. z o.o. w C. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 25.06.2021 r., sygn. akt KIO 1434/21 1. oddala skargę, 2. zasądza od (...) sp. z o.o. w C. na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: J. R., (...) sp. z o.o. w C. 7500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. XXIII Zs 98/21 UZASADNIENIE Zamawiający - Spółka (...) Spółka Akcyjna w B. (zwany dalej: zamawiającym) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja szybika wentylacyjnego (...) oraz pochylni wentylacyjnej (...) na odcinku od przecinki do szybika wentylacyjnego do powierzchni wraz z wyposażeniem oraz ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28