Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-06, KIO 1712/21

Sygn. akt: KIO 1712/21 WYROK z dnia 6 lipca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum w składzie: (1) Voessing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (Lider) oraz Infra Centrum Doradztwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Partner) - (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców; 1) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum w składzie: (1) IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Lider), (2) IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. z siedzibą w Bilbao, Hiszpania (Partner), (3) Multiconsult Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Partner), (4) Transprojekt Gdański Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28