Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-10-01, XXIII Zs 53/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 53/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant : Karolina Szymońska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o sygn. akt XXIII Zs 53/21 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. odwołującego : (...) S.A. w R. przy udziale : konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) S.A. w K., (...) S.A. w K. na skutek skargi konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) S.A. w K., (...) S.A. w K. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 1.04.2021 r., sygn. akt KIO 500/20 oraz sprawy o sygn. akt XXIII Zs 61/21 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. odwołującego : (...) S.A. w R. przy udziale : konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) S.A. w K., (...) S.A. w K. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 1.04.2021 r., sygn. akt KIO 500/20 orzeka : I. w sprawie o sygn. akt XXIII Zs 53/...

Przykładowe fragmenty dla hasła zarzut ewentualny

1   -   jak wynikało z treści odwołania, zarzut nr 5 został przez odwołującego (...) określony jako ewentualny, na wypadek nieuwzględnienia przez Izbę zarzutu nr 4 odwołania, w części

2   -   sprzecznych argumentów przemawiających za uwzględnieniem zarzutu nr 4 odwołania, 1.5.) zarzut ewentualny - na wypadek oddalenia skargi w

3   -   zakresu odwołania przez KIO, tj. zarzutu 5 odwołania - wskutek błędnego przyjęcia, że zarzut 5 odwołania ( (...)) ma charakter ewentualny. 2. naruszenie prawa materialnego, to

+97 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28