Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-10-01, XXIII Zs 53/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 53/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant : Karolina Szymońska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o sygn. akt XXIII Zs 53/21 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. odwołującego : (...) S.A. w R. przy udziale : konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) S.A. w K., (...) S.A. w K. na skutek skargi konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) S.A. w K., (...) S.A. w K. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 1.04.2021 r., sygn. akt KIO 500/20 oraz sprawy o sygn. akt XXIII Zs 61/21 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. odwołującego : (...) S.A. w R. przy udziale : konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) S.A. w K., (...) S.A. w K. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 1.04.2021 r., sygn. akt KIO 500/20 orzeka : I. w sprawie o sygn. akt XXIII Zs 53/...

Przykładowe fragmenty dla hasła odwołanie na projektowane postanowienia umowne

1   -   w zakresie zarzutu nr 6 odwołania podlegało umorzeniu, ze względu na jego skuteczne cofnięcie. Co do zarzutu nr 1 odwołania KIO uznała, że podlegał on odrzuceniu. Izba stwierdziła, że odwołanie w zakresie zarzutu nr 1

2   -   testowej (...)". Jednocześnie odwołujący (...) wskazywał w odwołaniu, że skoro konsorcjum (...) wykonywało waloryzację testową na środowisku (...), to tylko jeden wykonawca

3   -   innym wykonawcom, to powinien wnieść odwołanie i domagać się modyfikacji postanowień SIWZ, które - jak sam przyznał

+249 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28