Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-11-10, KIO/KD 22/21

Sygn. akt KIO/KD 22/21 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 listopada 2021 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń z 8 października 2021 r. zgłoszonych 11 października 2021 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: 31. Baza Lotnictwa Taktycznego z siedzibą w Poznaniu dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej o sygn. KND/103/21/DKZP z 17 września 2021 r., przekazanej pismem z tego dnia {znak DKZP.WKZ1.442.100.2021.MJ}, w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. Dostawa materiałów elektrycznych (nr postępowania ZP 37/VI/20) Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Członkowie: Beata Konik Emil Kuriata wyraża następującą opinię: zastrzeżenia Zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: 1) nie zasługują na uwzględnienie w odniesieniu do pierwszego ze stwierdzonych naruszeń, 2) zasługują na uwzględnienie w odniesieniu do drugiego ze stwierdzonych naruszeń. Sygn. akt KIO/KD 22/21 U z a s a d n i e n i e 31. Baza Lotnictwa Taktycznego z siedzibą w Poznaniu {dalej: "Zamawiający"} przeprowadziła na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) {...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28