[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) w sprawie z powództwa E. S.A. w K. przeciwko Gminie K. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 maja 2021 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 23 maja 2019 r., sygn. akt I AGa (...), 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 4.050,- (cztery tysiące pięćdziesiąt) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powódka E. S. A. w K. wniosła o zasądzenie od pozwanej Gminy K. kwoty 85 999,68 zł z ustawowymi odsetkami od 27 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty. Pismem z dnia 23 stycznia 2018 r. powódka rozszerzyła powództwo dochodząc zasądzenia dalszej kwoty 977 237,12 zł, tj. łącznie kwoty 1 063 236,12 zł., następnie pismem z dnia 25 stycznia 2018 r. cofnęła pozew w zakresie rozszerzonego powództwa. Wyrokiem z dnia 7 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w L. zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 85 999,68 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty, umorzył postępowanie w zakresie kwoty 977 237,12 zł, ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28