[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 14 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa C. w M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. przeciwko Zakładowi Techniczno-Budowlanemu "P. " spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. oraz z powództwa wzajemnego Zakładu Techniczno-Budowlanego "P. " spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. przeciwko C. w M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 lipca 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanej (powódki wzajemnej) od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt I AGa (...), 1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania; 2. zasądza od Zakładu Techniczno-Budowlanego "P. " spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. na rzecz C. w M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. kwotę 16 200 (szesnaście tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE 1. Wyrokiem z 17 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w (...), w sprawie z powództwa C. sp. z o.o. w M. przeciwko Zakładowi Techniczno-Budowlanemu "P." sp. z o.o. w O. oraz z powództwa wzajemnego Zakładu Techniczno-Budowlanego "P." sp. z o.o. w O. przeciwko C. sp. z o.o. w M. o zapłatę...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28