Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-09-03, XXIII Zs 23/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 23/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:SSO Alicja Dziekańska Protokolant:Oliwia Malczyk po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w W. z udziałem wykonawców : (...) spółka akcyjna w W., (...) spółka akcyjna w W. na skutek skargi (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 r., sygn. akt KIO 3396/20 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. 12 500zł (dwanaście tysięcy pięćset) tytułem kosztów postępowania skargowego. Alicja Dziekańska Sygn. akt XXIII Zs 23/21 UZASADNIENIE W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez zamawiającego: Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (prowadzący postępowanie: Generalna...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28