[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski Protokolant Anna Jędrzejczak w sprawie z powództwa M. Spółki Akcyjnej w K. (poprzednio M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.) przeciwko Gminie Miejskiej K. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 30 czerwca 2021 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 22 stycznia 2019 r., sygn. akt I ACa (...), 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Pozwem z 30 kwietnia 2012 r. M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wniosła o zasądzenie od Gminy Miejskiej K. kwoty 4.310.816 zł z odsetkami ustawowymi od 19 grudnia 2009 r., tytułem wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii tramwajowej wraz z systemem sterowania, które powódka zobowiązała się wykonać w czterech etapach i za wynagrodzeniem łącznie w kwocie 4.633.560 zł, obniżonym następnie do kwoty 3.838.773 zł. Z ustalonego wynagrodzenia powódce wypłacona ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28