Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2006-10-23, UZP/ZO/0-2660/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-2660/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Józef Hajduk arbitrzy: Krystyna Krężel Marek Madaliński protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.10.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Nasza Apteka Sp. z o.o, Lublin, ul. Romera 37 od oddalenia przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej, Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1 protestu z dnia 26.09.2006 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność Zamawiającego polegającą na wyborze oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Dom Pomocy Społecznej, Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4269 zł 25 gr (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Nasza Apteka Sp. z o.o, Lublin, ul. Romera 37 2) dokonać wpłaty kwoty 7869 zł 25 gr (słownie: siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28