Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-30, KIO 2051/21

Sygn. akt: KIO 2051/21 WYROK z dnia 30 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Anna Wojciechowska Anna Chudzik Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 sierpnia 2021 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lipca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Air Team Polska spółka z ograniczoną od- powiedzialnością z siedziba w Krakowie, ul. Moniuszki 18/6 i Air Team Defence sro z siedzibą w Republice Czeskiej Masarytovo 354 w postępowaniu prowadzonym przez za- mawiającego - Skarb Państwa 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu z siedzibą w Radomiu, ul. Sadków 9 orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 9 postępowania oraz unieważnienie czyn- ności odrzucenia oferty i powtórzenie czynności badania i oceny ofert z udzia- łem oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Air Team Pol- ska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie, ul. Mo- niuszki 18/6 i Air Team Defence sro z siedzibą w Republice Czeskiej Masarytovo 354 w zakresie części 9 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "tajemnica przedsiębiorstwa"

1   -   Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

2   -   wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28