Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-09-29, KIO 2605/21 premium

Sygn. akt KIO 2605/21 WYROK z dnia 29 września 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Danuta Dziubińska Emilia Garbala Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 września 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A(1)... Sp. z o.o. w W., A(2)... S.A. w M. (Hiszpania), C... S.A. w S. (Hiszpania) w postępowaniu prowadzonym wspólnie przez zamawiających: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. w Warszawie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S(1)... Sp. z o.o. w P., S(2)... a.s. w Ú. (Czechy) zgłaszających swoje przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. odrzuca odwołanie w zakresie zarzutu 1 oraz związanej z tym zarzutem części zarzutu 3, oddala odwołanie w pozostałym zakresie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A(1)... Sp. z o.o. w W., A(2)... S.A. w M. (Hiszpania), C... S.A. w S. (Hiszpania) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00...

Przykładowe fragmenty dla hasła tramwaje warszawskie

1   -   rzecz zamawiających wspólnie prowadzących postępowanie: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. w

2   -   KIO 2605/21 Uzasadnienie Zamawiający - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. w

3   -   Tarchomin została podpisana pomiędzy inwestorem (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.) oraz

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28