Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 2021-10-14, IV Ca 1897/20 premium

Sygn. akt IV Ca 1897/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2021 r. Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia: Wojciech Szcząska Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 14 września 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania wniesionego przez konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: (...) z siedzibą w P., Chińska Republika Ludowa (lider konsorcjum) i (...) Ltd z siedzibą w P., Chińska Republika Ludowa (partner konsorcjum) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego (...) S.A. z siedzibą w W. z udziałem konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: (...) Sp. z o. o. z siedzibą w Z. (lider konsorcjum), (...) z siedzibą w T., Chińska Republika Ludowa (partner konsorcjum) i (...) Ltd z siedzibą w P., Chińska Republika Ludowa (partner konsorcjum) oraz konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: (...) S.A. z siedzibą w P. (lider konsorcjum) i (...) S.A. z siedzibą w W. (partner konsorcjum) na skutek skargi konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: (...) Sp. z o. o. z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28