[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021

sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 29 września 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2021 r. w Warszawie wniosku z dnia 28 września 2021 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, wniesionego przez zamawiającego Gminę Trawniki, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Trawniki", postanawia: Uchyla zakaz zawarcia umowy. Uzasadnienie Zamawiający - Gmina Trawniki, w dniu 28 września 2021 r., złożył kierowany do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylnie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem odwołania, wniesionego w dniu 23 września 2021 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez zamawiającego na "Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Trawniki". Zamawiający w uzasadnieniu wniosku wskazał, że podkreślenia wymaga, że pojęcie "interesu publicznego" nie ma charakteru jednolitego i stałego. Jego treść powinna być ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28