Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-10-11, KIO/KD 20/21

Sygn. akt: KIO/KD 20/21 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 11 października 2021 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z 20.09.2021 r. (wpływ bezpośredni 22.09.2021 r.) zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Gmina Różan Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej z 07.09.2021 r. (znak: DKZP.WKZ2.442.28.2021.JC) (KND/33/21/DKZP) w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: w trybie postępowania przetargu nieograniczonego "Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Różance" (znak postępowania: PIOŚ.271.12.2020) Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Monika Szymanowska Justyna Tomkowska wyraża następującą opinię: zastrzeżenia Zamawiającego do naruszeń wskazanych w informacji o wyniku kontroli doraźnej nie zasługują na uwzględnienie Uzasadnienie W odpowiedzi na wniosek z 28.01.2021 r. (wpływ 02.02.2021 r.), po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wszczętego w dniu 16.02.2021 r., w dniu 12.07.2021 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwany dalej: "Prezesem UZP" (pismo znak: DKZP.WKZ2.445.62.2021.JC) (KND/33/21/DKZP) wszczął kontrolę doraźną postępowania pn.: "Odbieranie i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28