Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-31, KIO 2299/21

Sygn. akt: KIO 2299/21 WYROK z dnia 31 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Ernest Klauziński Katarzyna Poprawa Protokolant: Rafał Komoń, Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 lipca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: IZOSTAL S.A. z siedzibą w Kolonowskiem, "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy Corinth Pipeworks S.A. z siedzibą w Maroussi - Athens, Grecja zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: IZOSTAL S.A. z siedzibą w Kolonowskiem, "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach i 2.1. Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 225

1   -   ustawy pzp w związku z art. 225 ust. 2 ustawy pzp i art. 223 ust. 1 ustawy pzp

2   -   kwestii w nowym pzp jest art. 225, którego ust. 1 stanowi, że

3   -   bądź nieprawidłowego wykonania obowiązku z art. 225 ustawy pzp. W przypadku zastosowania

+174 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28