Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-27, KIO 2018/21, KIO 2048/21

Sygn. akt: KIO 2018/21 KIO 2048/21 WYROK z dnia 27 lipca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2021 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę Strabag Spółka z ograniczoną z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków: A. w dniu 5 lipca 2021 roku w sprawie sygn. akt KIO 2018/21 B. w dniu 7 lipca 2021 roku w sprawie sygn. akt KIO 2048/21 w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa za którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn orzeka: 1. Oddala odwołania w sprawach sygn. akt KIO 2018/21 i KIO 2048/21; 2. Kosztami postępowania w sprawach KIO 2018/21 i KIO 2048/21 obciąża Strabag Spółka z ograniczoną z siedzibą w Pruszkowie, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisów od wniesionych odwołań. Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pełnomocnictwo rodzajowe

1   -   podpisująca ofertę czy pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostało załączone do oferty oraz

2   -   Pan M. S.) lub otrzymały pełnomocnictwo (które nie zostało utajnione) do

3   -   które podpisały ofertę lub otrzymały pełnomocnictwo, które nie zostało utajnione, do

+2 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28