[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 13 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez odwołującego K&P Medical Group Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Specjalistyczny Wojewódzki Szpital w Ciechanowie orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia przetargu oraz kontynuację badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez odwołującego K&P Medical Group Sp. z o. o. w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na rzecz odwołującego K&P Medical Group Sp. z o. o. w Warszawie kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września ...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes publiczny unieważnienie

1   -   w tym miejscu powtórzyć, że interes publiczny, będący przesłanką unieważnienia postępowania, należy utożsamiać z koniecznością

2   -   iż postępowanie musi być unieważnione. Interes publiczny nie może być utożsamiany z interesem zamawiającego. (...) Okolicznościami uzasadniającymi unieważnienie postępowania na podstawie art. 93

3   -   taką optykę spojrzenia na przesłanki unieważnienia postępowania, że postanowił spróbować wykazać, iż w kategoriach interesu publicznego leży uwzględnienie jego ponadnormatywnych potrzeb

+114 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28