Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-26, KIO 2348/21

Sygn. akt: KIO 2348/21 WYROK z dnia 26 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 23 sierpnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę: K. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "S." Usługi Transportowe K. S., ul. Spółdzielcza 5, 05-075 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, przy udziale wykonawcy: B. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Komunikacja Samochodowa "P.K.S. GABO" B. Z., ul. Witosa 6/8, 07-200 Wyszków zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2348/21 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: K. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "S." Usługi Transportowe K. S., ul. Spółdzielcza 5, 05- 075 Warszawa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: K. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "S...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie samooczyszczenia

1   -   przewidują procedury wezwania do złożenia/uzupełnienia samooczyszczenia ponieważ inicjatywę taką winien właśnie

2   -   ocenie Zamawiającego, byłoby uniemożliwienie przeprowadzenia samooczyszczenia wykonawcy tylko dlatego, że uprzednio był on wezwany do uzupełnienia oświadczenia wstępnego, ze względu na

3   -   Zamawiającego dokonania przez wykonawcę procedury samooczyszczenia. Powyższe wezwanie było skierowane w

+63 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28