Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-08-25, XXIII Zs 30/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 30/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Aleksandra Komór || Protokolant: || Weronika Żołdak || po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielnie zamówienia publicznego przy udziale przeciwników skargi: zamawiającego Centrum Onkologii (...) w L. uczestników: (...) spóła z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 29 stycznia 2021r., sygn. akt KIO 3489/20 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M. na rzecz Centrum Onkologii (...) w L. 12500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych ) tytułem kosztów postępowania skargowego. Aleksandra Komór Sygn. akt XXIII Zs 30/21 UZASADNIENIE Zamawiający - Centrum Onkologii (...) w L. prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługa przeprowadzania przeglądów okresowych, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego, konserwacji oraz naprawy urządzeń będących na wyposażeniu (...)"; numer ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28