Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-09-22, KIO/KD 17/21

Sygn. akt: KIO/KD 17/21 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 22 września 2021 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 24 sierpnia 2021 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego - Gmina Dąbrowa Tarnowska (ul. Rynek 34, 33- 200 Dąbrowa Tarnowska) dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 16 sierpnia 2021 r. w przedmiocie zamówienia publicznego na: "Wykonanie nawierzchni na drodze za blokami przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej" ( Nr GKR.2710.4.2019) Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Anna Kuszel - Kowalczyk Małgorzata Matecka wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zgłoszone do Informacji o wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie. Sygn. akt KIO/KD 17/21 Uzasadnienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej jako "Prezes Urzędu" lub "Kontrolujący") na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako "ustawa Pzp") przeprowadził kontrolę doraźną zamówienia publicznego udzielonego przez zamawiającego - Gmina Dąbrowa Tarnowska (dalej jako "Zamawiający") pn. "Wykonanie nawierzchni na drodze za blokami przy ul. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28