Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-25, KIO 2039/21

sygn. akt: KIO 2039/21 WYROK z dnia 25 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M. B., ul. Wichrowa 36, 25-351 Kielce, S. K., ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce, B. M., ul. Wikaryjska 90; 25-255 Kielce - prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: KBM SIECI S.C., ul. Wikaryjska 40; 25-255 Kielce, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25; 26-052 Nowiny, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania 1 i 2, unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, wezwanie odwołującego w trybie art. 128 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp do uzupełnienia pełnomocnictwa, ponowne badanie i ocenę ofert dla zadania nr 1 i 2. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25; 26-052 Nowiny i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "uzupełnienie pełnomocnictwa"

1   -   nakazanie zamawiającemu wezwania odwołującego do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 128 ust

2   -   do odwołującego obligatoryjnego wezwania do uzupełnienia pełnomocnictwa. Odwołujący zwraca uwagę na treść

3   -   wystosował do odwołującego wezwania do uzupełnienia pełnomocnictwa, o którym mowa w treści

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28